Visie op wetsvoorstel kabinet

Het kabinet heeft een wetsvoorstel gepubliceerd waarmee ze in de Wet natuurbescherming en later in de Omgevingswet een streef/omgevingswaarde introduceert en een programma met maatregelen om de depositie van stikstof op daarvoor gevoelige habitats in Natura 2000-gebieden te verminderen en de natuur in die gebieden te verbeteren.
Op 27 mei 2020 is de Rijksoverheid een internetconsultatie gestart waarbij belangstellenden hun visie op de plannen kunnen geven. Onderstaande visie is op 6 juni 2020 op de website voor de internetconsultatie ingediend.

Visie op wetsvoorstel stikstofreductie en natuurverbetering

De visie is gepubliceerd op de website voor internetconsultatie, zie https://www.internetconsultatie.nl/stikstof/reactie/36366ae2-0870-46c1-807c-bc34b24a994e