Welke persoonlijke data wordt verzameld en waarom?

Privacy is belangrijk, daarom verzamelen we zo min mogelijk data van onze bezoekers. De enige data die we verzamelen zijn:

  • Gegevens die u vrijwillig aan ons doorgeeft, bijvoorbeeld per e-mail.
  • De server van deze site houdt om technische redenen van elke bezoeker enkele algemene gegevens bij, waaronder het IP-adres van uw browser.

Deze website gebruikt geen externe diensten die u kunnen volgen of data van u vastleggen, bijvoorbeeld via cookies, scripts of onzichtbare pixels.

Data delen

We delen geen enkele data van u met anderen, tenzij we daartoe verplicht worden door de overheid.

Bewaringstermijn data

De gegevens die we vastleggen, kunnen worden bewaard.

  • Als u per e-mail aangeeft dat we deze e-mail en data daarin niet mogen bewaren, dan verwijderen we deze z.s.m.
  • We verwijderen persoonlijke data op verzoek, als u kunt bewijzen dat u de eigenaar van die persoonlijke data bent.
  • We verwijderen alle data als we de website stoppen.
  • Als we het verstandig vinden, verwijderen we persoonlijke data z.s.m.
  • Data die we bewaren in verband met administratieve, wettelijke of beveiligingsdoeleinden, verwijderen we niet.