Toelichting op rapport

Op 17 april 2020 verscheen het rapport ‘Het stikstofprobleem vraagt om leiderschap’.

Een toelichting werkt de wat meer technische details van sommige onderdelen uit dit rapport nader uit. Wanneer daar aanleiding voor is, zal een nieuwe versie van deze toelichting worden uitgebracht met aanvullingen.

Download toelichting versie 2 (6 juni 2020)